Upozornenie na urgentný upgrade FW v zariadeniach DrayTek.

Prijali sme bezpečnostné hlásenia routrov DrayTek, ktoré súvisia s bezpečnosťou správy routrov cez webové rozhranie.


Za určitých okolností sa môže staž, že útočník môže zachytiť alebo vytvoriť administrátorskú reláciu a zmeniť nastavenia vášho routra. Narušenie bezpečnosti routra možete zistiť kontrolou nastavenia DNS. Ak zitite, že došlo k zmene nastavenia DNS potom okamžite opravte nastavenie manuálne alebo obnovením nastavenia zo zálohy konfigurácie. Súčasne doporučujeme zmeniť heslo administratora a zakázať vzdialenu správu routra cez nešifrované WEB rozhranie. Striktne doporučujeme používať pre správu routra zabezpečený prístup (TLS1.2).
Nastavte VPN vzdialený prístup a používajte ho pre správu routra cez VPN.
Doporučujeme čo najskôr aktualizovať nový FW.

Zoznam aktualizovaných verzií firmvéru je zobrazený nižšie.
Opravené FW pre ďalšie zariadenia bude výrobca postupne zverejňovať.

Vigor120, version 3.8.8.2
Vigor122, version 3.8.8.2
Vigor130, version 3.8.8.2
VigorNIC 132, version 3.8.8.2
Vigor2120 Series, version 3.8.8.2
Vigor2132, version 3.8.8.2
Vigor2133, version 3.8.8.2
Vigor2760D, version 3.8.8.2
Vigor2762, version 3.8.8.2
Vigor2832, version 3.8.8.2
Vigor2860, version 3.8.8
Vigor2862, version 3.8.8.2
Vigor2862B, version 3.8.8.2
Vigor2912, version 3.8.8.2
Vigor2925, version 3.8.8.2
Vigor2926, version 3.8.8.2
Vigor2952, version 3.8.8.2
Vigor3220, version 3.8.8.2
VigorBX2000, version 3.8.8.2
VigorIPPBX2820, version 3.8.8.2
VigorIPPBX3510, version 3.8.8.2
Vigor2830nv2, version 3.8.8.2
Vigor2820, version 3.8.8.2
Vigor2710, version 3.8.8.2
Vigro2110, version 3.8.8.2
Vigro2830sb, version 3.8.8.2
Vigor2850, version 3.8.8.2
Vigor2920, version 3.8.8.2

Aktuálne FW môžete stiahnuť zo stánok výrobcu DrayTek.