Na čo je splitter?

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Na čo je splitter.

 

Súčasťou balenia Vášho routra DrayTek Vigor2700VGST/ Vigor2700VoIP je splitter.

Splitter slúži na rozdelenie a filtrovanie frekvenčného pásma pre súčasné používanie ADSL internetu a telefónneho signálu po jednom kábli ako aj upravenie impedančných pomerov na vedení po pripojení jednotlivých zariadení.

Pre spávne pripojenie splittra vykonajte tieto úkony (pozri obrázok):

1a) Odpojte telefónny prístroj (príp. iné zariadenia) z telefónnej zásuvky a odpojený kábel pripojte do splittera do zásuvky PHONE.

1b) Pomocou linkového kábla (čierny) prepojte telefónnu zásuvku a zásuvku LINE na splitteri.

1c) Pripojte DSL kábel (sivý) do zásuvky DSL na splitteri a druhú stranu kábla do zásuvky ADSL2+ na zadnom paneli routra Vigor2700VGST / VoIP.

 

attel_sk/FaQ/2700vgst_voip/22 Na co je splitter/image2201

Poznámka: Splitter použite aj v prípade, že do telefónnej zásuvky je ako jediné zariadenie použitý router Vigor2700VGST / VoIP, bez jeho použitia sa znižuje kvalita prenosu, čo má negatívny dopad na spoľahlivosť vami používaných služieb.