Příklady řešení DrayTek

Vytlačiť

Zařízení a routery DrayTek v sobě integrují stávající telekomunikační infrastrukturu s technologií VoIP. Toto unikátní řešení snižuje pořizovací náklady pro přechod na služby přenosu dat a hlasu přes širokopásmový přístup. Zdarma a bez dalších provozních nákladů lze např. provozovat hlasové služby v rámci všech poboček firmy, i když jsou umístěny na jiném konci světa, telefonovat z domova do kanceláře, ale zároveň i využívat standardní telefonní linku.

Příklad 1: FXS propojení s pobočkovou PBX

draytek/voip/v2600v_apl2

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je příklad použití Vigor2600V s FXS rozhraním (výstup pro telefon/ port pro "státní" linku). Uživatel, pan Novák nemá Internetové připojení, pouze telefonní linku a telefon. Hlavní kancelář, kde pan Novák pracuje, provozuje pobočkovou telefonní ústřednu (PBX) na které jsou připojeni, kromě dalších jako pobočky dva uživatelé ? Marie a Klára. Výstupní státní linky této ústředny jsou připojeny na veřejnou telefonní síť a jedna z nich na port FXS Vigoru2600V. Přicházející volání může dorazit do pobočkové PBX přes normální vytáčenou PSTN linku (např., pokud volá pan Novák z domova), nebo přes Internet pomocí VoIP (např. pokud Honza volá Marii ze vzdálené kanceláře s dalším Vigorem2600V).

Příklad 2: Použití módu FXO

draytek/voip/v2600v_apl3

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je příklad použití routeru s FXO rozhraním (např.Vigor3300). FXO porty routeru jsou připojeny přímo na státní linku. V FXO módu routeru odpovídá na přicházející zvonění a zprostředkovává hovory na lince.

Např., pan Novák vytočí jedno z telefonních čísel, která jsou připojena k Vigor2600V, routeru přijme hovor. Pan Novák je nyní v síti VoIP i když nemá Internetové připojení a VoIP výbavu. Vše pak závisí na tom, jak je router nakonfigurován. Buď pan Novák obdrží oznamovací tón a v tom případě může vytočit vhodnou VoIP vzdálenou stranu, např. Honzu, nebo se router automaticky připojí k protější straně a zvoní na jiného uživatele.

Příklad 3: FXO propojení s pobočkovou PBX

draytek/voip/v2600v_apl4

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je příklad použití routeru s FXO rozhraním, ale nyní jsou porty FXO připojeny jako pobočky PBX. Tento způsob umožňuje např. panu Novákovi, pokud zavolá do kanceláře spolupracovnici Kláře, aby jeho hovor byl dále bez poplatku přesměrován na další pobočky včetně na kolegu Honzu, který je připojen ve vzdálené kanceláři přes Internet a VoIP. Pan Novák ani nepozná, že tento hovor je přenášen pomocí VoIP.