Konfigurace VoIP brány Bodhicom pro VoIP operátora s FW 1.2.33.8-81-6

Vytlačiť

Tento návod vás provede nastavením VoIP brány Bodhicom se 2 FXS a 2 FXO porty (budeme využívat pouze FXS porty) pro VoIP operátora sbohem pevná linko. Avšak tento návod lze uplatnit i pro konfiguraci Bodhicom bran s více FXS porty. A lze jej uplatnit i pro další operátory poskytující VoIP telefonii.

1

(Pro zvětšení a zmenšení obrázků použijte klávesu + a -)

Na obrázku výše je schématické zapojení modemu (s IP adresou 192.168.1.1), Bodhicom VoIP brány (s IP adresou 192.168.1.2) a analogových telefonů, ke kterým jsou přiřazena telefonní čísla, která jsme obdrželi od VoIP operátora.

V popisu aplikace se budu zabývat jen položkami v menu nastavení, přímo pro tuto aplikaci. A vycházíme z defaultní konfigurace Bodhicom VoIP brány.

 

V menu General Settings ? Network Settings ? částWAN nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 2

Listen Port (UDP:1024~65535: vyplňte dle doporučení vašeho operátora. Nejčastěji bývá port 5060. (sbohem pevná linko má port 5060)

RTP Port Base (UDP:1024~65500): nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 15000)

Use static IP: pokud chci pevnou IP, zvolím tuto možnost a zvolím hodnoty dle sítě LAN, ve které bránu budete používat. V tomto případě to je:

(VoIP)IP address: 192.168.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway IP: 192.168.1.1

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

3

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? Telephony Settings a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 4

Country Code: vyberte 420 (Czech Republic)

Line 1: Zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571111111) a zaškrtněte políčko Enable.

Line 2: pokud máte další číslo od stejného VoIP operátora, zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571222222) a zaškrtněte políčko Enable.

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

 

5

 

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? SIP Proxy a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 6

Uses Proxy Server: zaškrtněte

Proxy Server: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

Proxy Server Port: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 5060)

Uses OutBound Proxy: zaškrtněte

Outbound Proxy: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

Outbound Proxy Port: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 5060)

TTL (10-7200sec): nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: 200)

SIP Domain: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je: aps.sbohempevnalinko.cz)

Line 1: V této části nastavte: Register: zaškrtněte, User?s Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571111111) a Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu.

Line 2: Pokud máte druhé VoIP čílo od stejného operátora tak v této části nastavte: Register: zaškrtněte, User?s Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 571222222) a Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu.

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

 7

 

Po potvrzení jděte do části General Settings ? Advanced Options a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 8

Codec: vyberte dle pokynů vašeho operátora (Pro sbohem pevná linko to je G711 64kbps)

 

Po zadání všech hodnot se přesuňte na konec stránky a potvrďte zadané hodnoty stisknutím tlačítka Accept.

 9

 

Po potvrzení jděte do části System Settings ? System Operation a nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 10

Save Settings: zaškrtněte

Restart: zaškrtněte

A stiskněte tlačítko Accept.

 

Po restartu již můžete začít volat přes vašeho VoIP operátora. Ověřit zda je účet registrovaný můžete v System Status ? System Information, kde u položky Proxy Register bude napsáno Successful. (viz obrázek níže)

11