Dříve než začnete nastavovat VigorAP 700 / AP800 v různých aplikacích

Vytlačiť

Víte jaká je výchozí IP adresa pro správu Vigor AP700 nebo Vigor AP800?
Výchozí IP adresa, kterou zadáváte do webového prohlížeče je http://192.168.1.2 .
Ve výchozím loginu je jméno: admin a heslo není použito nebo 1234 nebo admin. Záleží na firmwaru.

Víte jak se správně provádí factory reset?
U AP 700 stiskněte na nejméně 10 sec. tlačítko Reset/WPS, tj. dokud se rychle nerozbliká LED dioda PWR (Power). Pokud neodpovídá, odpojte AP700 od napájení a LAN kabelu, po cca 1 min. připojte pouze napájení a počkejte cca 30 sec. na inicializaci. Poté opět zkuste zmáčknout tlačítko Reset/WPS po dobu cca 10 sec.

U AP 800 stikněte tlačítko Reset na dobu cca 8-10sec.