Access Point mód s více SSID

Vytlačiť

Mód Access Point je standardní mód  access pointu. Access point je připojen do LAN přes kabel RJ45 a umožňuje bezdrátovým klientům připojení do celé sítě LAN, bez omezení, stejně jakoby tomu bylo při připojení kabelem. Nastavením Vigor AP-700 do módu samostatný access point je ideálním rozšířením drátové sítě. Můžete rovněž omezit přístupy specifických PC či zařízení pomocí identifikace MAC adresy, a za použití radius serveru, může být uživatelům přístup dále omezen na požadavek unikátního loginu pomocí 802.1x autentizace (MD5/PEAP mód), Viz. nastavení radius serveru v našich FAQ.

aplikace_AP

aplikace_AP_2

 

Nastavení módu Access Point.


Zde vám ukážeme, jak nastavit mód access point s více SSID. Nastavení s jedním SSID je stejné, pouze nenastavujete další SSID.

 

1

V menu přejděte do Basic Settings. Mode nastavte na AP. Band na typ wi-fi. Doporučujeme 2.4 GHz B+G+N. Do MAIN SSID zadejte název vaší sítě, zvolte kanál (channel). Pro nastavení více SSID klikněte na tlačítko Multiple SSID.

 

2

V nastavení Multiple SSID povolte další SSID, která chcete používat, a případně je skryjte nastavením WMM parametru na enabled. Dále můžete u každého SSID nastavit tagovaný (značený) VLAN (předpokladem je podpora dalším síťovým hardwarem, který využíváte). Například pokud máte switch, který podporuje 802.1Q VLAN, můžete se připojit AP700 do jednoho z portů. SSID lze pak označit (taggovat) tak, aby každé SSID náleželo určitému VLAN ID. Tzn. uživatelé připojující se přes wi-fi do pro ně určeného SSID pak přistupují do svého vyhrazeného segmentu LAN. Pokud nechcete používat VLAN, ponechte nastavení na hodnotě 0, tj. neoznačeno.

 

3
Po dokončení toho nastavení přejděte v menu na nastavení zabezpečení Security. Zde můžete nastavit bezpečnost zvlášť pro každé SSID. Tímto způsobem můžete nastavit i WEP SSID pro zařízení, které nepodporují šifrování WPA2 (např. starší notebooky či starší wi-fi klienti).


4
Pro aplikaci změn klikněte na tlačítko Apply. Objeví se nová stránka se dvěma tlačítky Continue a Apply. Zde klikněte na Apply. Vyčkejte na restart AP700 a projevení změn v nastavení.